Triển khai Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 11/09/2019 In trang

Ngày 08/1/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 24/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đó, ngày 28/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5422/KH-UBND về tổ chức giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai, UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Hội Lâm Đồng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai trong 3 năm (2019-2021), Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 18/5/2021.

Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ; áp dụng vào sản xuất góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Lâm Đồng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời là cơ sở để lựa chọn, giới  thiệu các nhà khoa học tham gia Giải thưởng khoa học và công nghệ Việt Nam.

Trước đó, năm 2015, Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất được tổ chức và đã có 12 công trình đạt giải (03 giải A, 03 giải B và 06 giải C) với tổng giá trị giải thưởng là 570 triệu đồng.

Lượt xem: 68

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.
Liên kết website