UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng KH&CN tỉnh Lâm Đồng và phê duyệt các nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng 16/01/2019 In trang

Trên tinh thần Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Chính phủ, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng. Ngày 19/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2611/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội năm 2019 gồm 05 hội thảo khoa học tư vấn: Hội thảo tư vấn về những tác động của việc sản xuất rau, hoa trong nhà màng, nhà kính đến môi trường, khí hậu và cảnh quan của Thành phố Đà Lạt, đề xuất các giải pháp khắc phục, điều chỉnh nhằm đảm bảo cho ngành sản xuất rau, hoa phát triển một cách bền vững; Hội thảo về giải pháp khôi phục và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc bản địa tại Lâm Đồng; Hội thảo về ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Hội thảo khoa học tư vấn về giải pháp tổng thể quản lý nguồn thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nguồn nước chảy vào thác Cam Ly; Hội thảo tư vấn về các chương trình trọng tâm trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2015, UBND tỉnh đã giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng chủ trì phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Giải thưởng KH&CN tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, tại Giải thưởng lần này đã có 12 công trình, cụm công trình được trao thưởng (03 giải A, 03 giải B và 06 giải C), là công trình, cụm công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, áp dụng vào sản xuất đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Để tiếp tục tôn vinh các nhà khoa học có những công trình, cụm công trình áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả kinh tế cao, ngày 08/01/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng. UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Hội Lâm Đồng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tổ chức thực hiện; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyên truyền rộng rãi và tạo điều kiện để các tác giả có công trình được tham gia giải thưởng; Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền rộng rãu trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Với những nhiệm vụ trên, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Lượt xem: 65

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.
Liên kết website