Hợp tác xã Vận tải Ôtô Số 1- Bảo Lộc tổ chức Lễ Kỷ Niệm 40 năm Thành Lập HTX (1978-2018) và Đại Hội Nhiệm Kỳ V (2018-2023) 23/06/2018 In trang

Ngày 22 tháng 06 năm 2018, Hợp tác xã Vận tải Ôtô Số 1- Bảo Lộc tổ chức Lễ Kỷ Niệm 40 năm Thành Lập HTX (1978-2018) và Đại Hội Nhiệm Kỳ V (2018-2023)

Toàn Cảnh Đại Hội
Toàn Cảnh Đại Hội

Hợp tác xã Vận tải Ôtô Số 1- Bảo Lộc hoạt động theo 5 mô hình chính: Hoạt động vận tải theo tuyến cố định, hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô, hoạt động vận tải hàng hóa bằng contenno, đầu kéo, dịch vụ vận tải...Tổng nguồn vốn hoạt động của HTX gần 268.600.000 Triệu đồng. Tổng doanh thu của HTX  từ năm 2013 đến năm 2017 đạt 7,956 tỷ đồng vào năm 2017 Nộp ngân sách trên 695 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động trong HTX 60 triệu đồng/năm.. Với 80 thành viên, tạo việc làm cho trên 100 lao động ổn định góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Đại hội cũng đã thông qua điều lệ và phương hướng hoạt động của HTX  vận tải số 1 nhiệm kỳ V (2018 - 2023) với nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách và Luật HTX năm 2012, HTX tiếp tục phát triển thành viên mới  tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhanh chóng các thủ tục kinh doanh cho thành viên theo quy định của pháp luật để đưa phương tiện sớm vào hoạt động, đẩy mạnh công tác dào tạo bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhu cầu thực tế tại đơn vị, phát huy đội ngũ kế thùa đưa HTX ngày càng phát triển với mặt bằng chung của xã hội, nâng cao vai trò trách nhiệm của bộ phận an toàn giao thông. Đại hội đã nghe Ban Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ trước kiểm điểm công tác và tuyên bố mãn nhiệm kỳ, đồng thời đã tổ chức bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát mới. Kết quả Bà Nguyễn Thị Hoa tiếp tục tín nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX.Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội ra mắt Hội Đồng Quản Trị
Đại hội ra mắt Hội Đồng Quản Trị

                                                                                  (Nguồn: Phòng CSPT-LMHTX)

Lượt xem: 26

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.