Đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức khoa học công nghệ 05/05/2020 In trang

Những năm gần đây, truyền thông phổ biến kiến thức khoa học công nghệ luôn được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương quan tâm và phát triển rất mạnh mẽ.

Thời gian qua Liên hiệp Hội đã triển khai nhiều hoạt động như Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh, định kỳ hai tháng một lần phát hành Bản tin Khoa học và Ứng dụng. Các hoạt động thiết thực này đã được công luận và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đánh giá rất cao.

{imame id=1}

Ngoài ra, Liên hiệp Hội đã hoàn thành tốt chức năng của mình như một đầu mối tập hợp về công tác khoa học kỹ thuật trong toàn tỉnh, khuyến khích, động viên và nhân rộng kịp thời các sáng tạo, tri thức trong toàn tỉnh phục vụ công cuộc hiện đại hóa đất nước. 

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Cao Sơn - Phó chủ tịch Hội Tin học & Điện tử tỉnh Hải Dương  cho biết, đứng trước thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó truyền thông và công nghệ thông tin đóng vai trò nòng cốt thì nhiệm vụ của Liên hiệp Hội cần có tầm nhìn, sự điều chỉnh cho thích ứng phù hợp.

Nhiệm vụ, mục tiêu của Liên hiệp Hội tỉnh Hài Dương rất rộng, tuy nhiên để tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp Hội trong công tác truyền thông phổ biến kiến thức khoa học công nghệ (KHCN), thời gian tới theo tôi Liên hiệp Hội cần thực hiện một số giải pháp đó là: Tăng cường lồng ghép các hoạt động nghiên cứu, phát triển với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN cho nhân dân; Khuyến khích hình thành, phát triển cổng thông tin hai chiều giữa nhà khoa học và nhân dân.

Đặc biệt, các hội thành viên và các tổ chức KHCN chủ động, tăng cường hoạt động phổ biến kiến thức theo hướng: đa ngành về hình thức, phong phú về nội dung, đổi mới trong phương thức thực hiện, huy động các nguồn tài chính; Phát huy vai trò nòng cốt tập hợp các trí thức, phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Tích cực tìm tòi, ứng dụng các công nghệ truyền thông mới để áp dụng vào công tác truyền thông của Liên hiệp Hội.

Ngoài ra cần đa dạng hóa các kênh thông tin, với nhiều hình thức như: Truyền thông, phổ biến kiến thức qua trang thông tin điện tử và các mạng xã hội, tuy nhiên phải có sự thu hút, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, nhanh nhạy, luôn cập nhật thông tin và tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại với độc giả.

Cần nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, cố gắng bám sát thực tiễn, xác định rõ ràng đối tượng đích của Bản tin để ngày càng đáp ứng nhu cầu của người đọc.
Liên hiệp Hội cần thường xuyên chủ động phối hợp với Đài phát thanh, Đài truyền hình tỉnh thực hiện các chuyên đề, chuyên mục như kỹ thuật sản xuất, bảo vệ môi trường, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao nghiệp vụ các chuyên ngành, tư vấn, phản biện các đề tài dự án, các qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...
Cần chủ động phối hợp chặt chẽ, nhiều hơn với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp, huy động nguồn lực từ nhiều phía để thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng điểm truy cập thông tin khoa học công nghệ: điểm tra cứu này cần xây dựng 01 kho tra cứu thông tin bách khoa với các file tài liệu được số hoá. Điểm tra cứu này sẽ phục vụ các cá nhân và tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội, các trí thức trong tỉnh và nhân dân có nhu cầu.

 Sử dụng các trang mạng xã hội miễn phí như facebook, zalo, viber cùng các tiện ích cũng miễn phí như google driver, dropbox,...như một công cụ và kênh thông tin hữu ích, hiệu quả để quảng bá, lưu trữ dữ liệu miễn phí...

Theo ông Sơn ngoài những yếu tố trên, Liên hiệp Hội cần duy trì tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ban biên tập, công tác viên để nâng cao kỹ năng viết, biên tập tin bài. Phối hợp với các báo, đài trong và ngoài tỉnh viết bài, đưa tin về các hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Hội, qua đó không ngừng nâng cao vai trò, vị trí của mình trong các ngành, các cấp và trong cộng đồng.

Tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên Liên hiệp Hội được giao lưu, học hỏi với các Liên hiệp Hội tỉnh bạn có phong trào mạnh về công tác truyền thông trong toàn quốc để tham quan, học hỏi nâng cao trình độ, kinh nghiệm qua đó tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN, phù hợp với điều kiện, nhân lực, khả năng tài chính của mình.

Cần quan tâm nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng máy tính, máy chủ cơ quan để hệ thống làm việc ổn định, nhanh đáp ứng nhu cầu công việc cho cán bộ nhân viên.

Tiếp đến là duy trì các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, triển lãm thành tựu KHCN như tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm thành tựu KHCN, các giải pháp sáng tạo kỹ thuật đoạt giải trong các cuộc thi, hội thi do Liên hiệp Hội tổ chức để quảng bá rộng rãi tới nhân dân, tầng lớp trí thức trong toàn tỉnh.

Tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc thi viết, thi sáng tạo mô hình, giải pháp kỹ thuật mới nhằm không ngừng tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN, qua đó khơi dây tiềm năng sáng tạo kỹ thuật, hình thành các ý tưởng mới, ứng dụng hiệu quả KHCN trong sản xuất và đời sống.

Trích nguồn: http://vusta.vn/

Lượt xem: 42

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.
Liên kết website