Khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 09/07/2020 In trang

Chiều 8/6/2020, tại Liên hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, Khối thi đua Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

Năm 2020, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã phân công cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng làm Khối trưởng Khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp (Khối Thi đua). Khối Thi đua gồm có 08 đơn vị: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật (Khối trưởng), Hội Nạn nhân chất độc da cam - dioxin, Hội Khuyến học, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Kiến trúc sư, Hội Luật gia và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Thi đua, khen thưởng là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực để đoàn kết, phát huy vai trò, năng lực của các thành viên trong Khối thi đua. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã bám sát các thông tư, hướng dẫn của Trung ương và địa phương. Với sự đồng thuận cao của các thành viên, Khối Thi đua đã chủ động gắn hoạt động thi đua của đơn vị với chương trình chung của Khối, với phong trào thi đua của tỉnh và Trung ương Hội phát động, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, 6 tháng đầu năm, Khối thi đua đã tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp đã nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Các đơn vị trực thuộc Khối đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành những văn bản kế hoạch công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng mô hình học tập, hoạt động báo chí, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Các chương trình gặp mặt trí thức tiêu biểu đầu Xuân Canh Tý 2020; tổ chức tuyên truyền về Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam; thăm các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng; các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng… Các phong trào hoạt động thi đua được các tổ chức như Hội Nhà báo, Hội Khuyến học quan tâm thực hiện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Tại hộị nghị, sau khi phân tích những hạn chế khó khăn chung của từng đơn vị, các đại biểu đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2020 đó là: các Hội bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phương hướng của đơn vị mình để hoàn thành nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn, bình bầu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội, thi đua lao động sáng tạo khen thưởng và đề nghị cơ quan cấp trên khen thưởng; đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm làm cho hoạt động thi đua thiết thực và hiệu quả hơn...

Lượt xem: 73

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.