Phản biện xã hội là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm tham gia hoạch định và thi hành các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Phản biện xã hội là nhu cầu cần thiết và đòi hỏi bắt buộc của quá trình lãnh đạo và điều hành đất nước.Việc lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân, các đại biểu dân cử tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng n Xem thêm
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Nhận thức được tầm quan trọng trong hoạt động này, nhiều Liên Liên hiệp Hội thuộc Vusta đã phát triển mạnh và tập trung chủ yếu những chương trình, dự án, đề án lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đã quy tụ được đội ngũ chuyên gia trí thức khoa học và công nghệ tham gia thực hiện nhiệm vụ rất tâm hu Xem thêm
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng đã được Đảng, Nhà nước khẳng định, quan tâm chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố tại Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xem thêm
Theo kết quả nghiên cứu mới đây của chúng tôi, đội ngũ trí thức Lâm Đồng có trình độ từ Cao đẳng, Đại học trở lên chiếm 4,5% dân số của tỉnh, trí thức dân tộc thiểu số chiến 6,17% trí thức của tỉnh. Trí thức Lâm Đồng có tiềm năng và thế mạnh trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất theo hướng công nghệ cao và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Xem thêm
Liên kết website