2136/QĐ-UBND
28/09/2016
Trần Ngọc Liêm
Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2017
UBND tỉnh Lâm Đồng
Không xác định
Không xác định
Hết hiệu lực

Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2017

Tệp đính kèm
Liên kết website