665/QĐ-BTC
08/04/2020
Phạm S
Quyết định số 665/QĐ-BTC ngày 08/4/2020 về việc Ban hành Thể lệ Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021
UBND tỉnh Lâm Đồng
Không xác định
Không xác định
Còn hiệu lực

Quyết định số 665/QĐ-BTC ngày 08/4/2020 về việc Ban hành Thể lệ  Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021.

 

Liên kết website