LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng và Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 01 tháng 4 năm 2024

Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng và Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Hồ Chí Minh

 

Nhằm gắn kết và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, ngày 29/3/2024, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng và Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030. Chủ trì là đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng, tham dự có đại diện các phòng, ban chuyên môn của hai Liên hiệp Hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa và đồng chí Phan Văn Phấn ký kết chương trình hợp tác giữa hai Liên hiệp Hội

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, hai Liên hiệp Hội đã bàn bạc, trao đổi và thống nhất ký kết Chương trình hợp tác với các nội dung chính gồm:

- Cùng phối hợp tổ chức các hội thảo nhằm: Đổi mới phương thức tập hợp và phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh, thành phố; Phương pháp kết nối, tập hợp và phát huy vai trò của các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ thành viên; Những giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT...

-  Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, đời sống, các đề tài nghiên cứu hiệu quả; thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học; hoạt động trang thông tin điện tử nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới.....

-  Chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức triển khai các hoạt động sáng tạo kỹ thuật thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; các giải thưởng; hội thảo; tọa đàm...

- Phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm phát huy hơn nữa vai trò của trí thức trong giai đoạn hiện nay: Hỗ trợ nhân lực, chuyên gia tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội do các bên triển khai, thực hiện; Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

- Phối hợp các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 02 bên.

Trên cơ sở đó, hàng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng luân phiên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất, bổ sung Chương trình cho phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất kế hoạch cho thời gian tiếp theo.

Chụp hình lưu niệm tại Phòng chuyên đề của Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng cũng đã đến thăm và làm việc cùng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hai bên đã thông tin những kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm, những thế mạnh của địa phương, những khó khăn, vướng mắc, từ đó, cùng trao đổi những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác tổ chức bộ máy; nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

Thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đây cũng là dịp để các phòng, ban chuyên môn của hai Liên hiệp Hội có điều kiện nghiên cứu, trao đổi những cách làm hay, những giải pháp sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xuân Huyền

 

 

Tin liên quan