LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Công văn số 289/LHHVN ngày 29/04/2022 về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 2022

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 04 tháng 5 năm 2022

Công văn số 289/LHHVN ngày 29/04/2022 về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 2022

-  Nội dung

 

Tin liên quan