LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
25 tháng 2 năm 2022

GIẢI PHÁP ROBOT HỖ TRỢ TRONG CÔNG TÁC CỨU HỘ, CỨU NẠN

Tác giả: Trần Thành Nhật, Hoàng Gia Hân. Giải nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 17 năm 2021.[Chi tiết]

21 tháng 2 năm 2022

GIẢI PHÁP THÙNG RÁC TỰ ĐỘNG, HỖ TRỢ ĐÓNG GÓI, Ủ VI SINH...

Tác giả: Phạm Hoàng Gia Khuyên, Phạm Phương Thảo Nguyên. Giải nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 17 năm 2021.[Chi tiết]

10 tháng 2 năm 2022

GIẢI PHÁP MÔ HÌNH TRANG TRẠI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ...

Tác giả: Trần Trọng Huy. Giải nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 17 năm 2021.[Chi tiết]

08 tháng 2 năm 2022

GIẢI PHÁP MÁY GIEO ƯƠM HẠT GIỐNG

Tác giả: Trần Minh Đức, Lương Quang Khải. Giải nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 17 năm 2021.[Chi tiết]

« 1 2 3 »