LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Đẩy mạnh hoạt động Sáng tạo kỹ thuật tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Danh mục: Tin hoạt động Ngày đăng: 23 tháng 4 năm 2024

Phong trào sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; Giải thưởng Khoa học Công nghệ tỉnh,… với mục tiêu đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Tháng 4 năm 2024, triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh như Kế hoạch số 558/KH-UBND ngày 17/01/2024 về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 20 năm 2024 và Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 25/3/2024 về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 (2024-2025), Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi đã tổ chức triển khai các hoạt động trên tại thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và huyện Đạ Tẻh. Bên cạnh việc tuyên truyền, triển khai hoạt động sáng tạo kỹ thuật, Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi đã nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Hội thi, Cuộc thi tại các địa phương, từ đó hướng dẫn cho Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp huyện, thành phố tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng Hội thi, Cuộc thi.

Ban Tổ chức làm việc tại UBND huyện Đạ Tẻh

Thời gian qua, hoạt động sáng tạo kỹ thuật ở các huyện, thành phố đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Phòng kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các Huyện đoàn, Thành đoàn đã phối hợp chặt chẽ hướng dẫn các trường học triển khai, các thầy giáo, cô giáo đã động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia Cuộc thi.

Làm việc với công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cũng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và huyện Đạ Tẻh đã đạt được trong việc tổ chức hoạt động sáng tạo kỹ thuật tại địa phương. Các huyện, thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch, thể lệ và thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố năm 2024; chủ động tuyên truyền, tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và tham gia các Giải thưởng của tỉnh do Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổ chức. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi đề nghị lãnh đạo các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát hiện, hỗ trợ những giải pháp có ý tưởng sáng tạo có tính thiết thực và giải quyết vấn đề cấp bách trong cuộc sống; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở Đoàn, Đội thu nhận, thẩm định và chọn các sản phẩm dự thi cấp huyện, thành phố, qua đó lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu tham gia Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh…

Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi mong rằng phong trào sáng tạo kỹ thuật tại các địa phương trong thời gian đến sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn nữa qua đó tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương Lâm Đồng.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng đã phổ biến, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh có những giải pháp, sáng kiến trong lao động, sản xuất tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; Giải thưởng Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua lao động sáng tạo tại đơn vị.

Phú Nhân

Tin liên quan