LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Đòn bẩy quan trọng để thoát nghèo bền vững

Danh mục: Phổ biến kiến thức Ngày đăng: 28 tháng 6 năm 2022

Đối tượng vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phần lớn là đối tượng của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) - đó là lời khẳng định của bà Lê Thị Thêu - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh. Được thụ hưởng các nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH là đòn bẩy quan trọng để người dân thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng chính sách (TDCS), mỗi năm đã giúp Lâm Đồng giải quyết việc làm cho trên 28 ngàn lao động và khoảng 500 người xuất khẩu lao động.

            Bà Lê Thị Thêu (thứ hai từ phải sang) trong một chuyến công tác cùng cán bộ NHCSXH

                                             đến thăm hộ vay vốn TDCS ở huyện Lạc Dương

Thực hiện Nghị định 78 ngày 4/10/2002 của Thủ tướng Chính Phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng ưu đãi. Riêng nguồn vốn hỗ trợ việc làm, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu HĐND và UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ nguồn vốn do ngân sách địa phương ủy thác cho vay qua NHCSXH. Cũng như xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chỉ tiêu giảm nghèo, tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới… 
 
Tính riêng nguồn vốn cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ NHCSXH (từ năm 2018 đến 30/6/2021) là 164 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương đã chuyển ủy thác (từ năm 2016 đến 30/6/2021) là 183 tỷ đồng. Còn doanh số cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương là gần 183 tỷ đồng/4.710 dự án/9.608 lao động được giải quyết việc làm, trong đó: 5.232 là lao động nữ được tạo việc làm, 15 lao động là người khuyết tật; 1.925 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Doanh số cho vay từ nguồn vốn NHCSXH là hơn 182 tỷ đồng/3.837 dự án/8.058 lao động được giải quyết việc làm, trong đó: 4.671 là lao động nữ được tạo việc làm, 25 lao động là người khuyết tật; 1.255 lao động là người đồng bào DTTS.
 
Bà Thêu cho biết thêm: Qua 5 năm các chương trình TDCS triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vốn TDCS đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách khác, nhất là khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận vốn TDCS của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; làm quen với các dịch vụ ngân hàng, tài chính; từng bước nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh, trình độ quản lý vốn; mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và trang trải các chi phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng khó khăn, vùng DTTS và miền núi trong phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. 
 
Vốn TDCS giúp đẩy lùi, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của “tín dụng đen” đối với cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được nâng cao; góp phần quan trọng vào thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường và củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Nguồn vốn các chương trình TDCS cùng với các chính sách khác, trong 5 năm qua (2016-2021) đã giúp 164.912 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 25.526 lao động; tạo điều kiện cho trên 21.138 lượt học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập; giúp cho 197 lao động đi làm việc ở nước ngoài; giúp xây dựng 104.083 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn tại vùng nông thôn góp phần cải tạo môi trường sống; giúp hộ nghèo xây dựng 1.400 căn nhà; xây mới 148 căn nhà để ở theo Nghị định 100 của Chính phủ; 3 doanh nghiệp, công ty vay vốn trả lương cho 220 lượt lao động phải ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 
 
Các chương trình TDCS do NHCSXH thực hiện cùng với các chính sách khác góp phần làm giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 từ 6,67% xuống còn 1,35% cuối năm 2020; tỉ lệ hộ dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh lên 88,7%, tỉ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 74,4%, tỉ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh 69%; đưa tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn xuống còn dưới 2,5%... Các chương trình TDCS của NHCSXH đầu tư cho vay tại các xã xây dựng nông thôn mới trong tỉnh đã góp phần giúp Lâm Đồng từng bước hoàn thành công cuộc xây dựng nông thôn mới và tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. 
 
LÊ HOA
(Nguồn: http://baolamdong.vn/)
 
Tin liên quan