LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Gặp mặt đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ 18/5

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 19 tháng 5 năm 2023

Ngày 18/5, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi Gặp mặt đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm S – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hơn 60 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, đại diện các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đặc biệt là các chuyên gia, các nhà khoa học trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, những người có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng và sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh nhà.

                                     Đồng chí Phan Văn Phấn – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng

                                                                        phát biểu chúc mừng Ngày KH&CN Việt Nam

Tại buổi Gặp mặt đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã ôn lại truyền thống kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của các nhà khoa học cũng như đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà, Đồng chí mong rằng, thời gian tới, với tinh thần “Đoàn kết – Hợp tác - Sáng tạo - Phát triển”, Liên hiệp Hội Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của trí thức Lâm Đồng, tích cực xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ tỉnh Lâm Đồng, giữ vai trò nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, các hoạt động tư vấn, phản biện do Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổ chức đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, là cơ sở để các sở, ban ngành đề xuất, thực hiện nhiệm vụ của mình, có những đóng góp thiết thực cho những chương trình, dự án của tỉnh. Lãnh đạo Liên hiệp Hội Lâm Đồng cũng đã thông tin đến đại biểu dự hội nghị Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng, đây là một bước tiến mới, là hành lang pháp lý để Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng, để các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tốt hơn, hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin một số hoạt động nổi bật tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm vừa qua, các công trình trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2023. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tích cực lao động sáng tạo, say mê nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình khoa học và công nghệ ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn góp phần đẩy mạnh phát triển những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh nhà nói riêng và của cả nước nói chung.

                                                                                                Toàn cảnh buổi Gặp mặt

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ; tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học; mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Đội ngũ trí thức Lâm Đồng đã có bước phát triển nhanh về số lượng và nâng cao chất lượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và quản lý xã hội; xây dựng những luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của tỉnh; tham gia đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo ra những công trình có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật; nâng cao trình độ khoa học & công nghệ của địa phương, từng bước vươn lên tiếp cận với trình độ của đất nước và khu vực…

Huyền Giang

 

Tin liên quan