LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

GIẢI PHÁP MÔ HÌNH TRANG TRẠI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ TUA BIN GIÓ PHÁT ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG VIỆC HỌC TẬP

Danh mục: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Ngày đăng: 10 tháng 2 năm 2022

Tóm tắt giải pháp

Trong việc học tập, mô hình vật chất là hết sức cần thiết, đóng vai trò là một dụng cụ trực quan giúp học sinh dễ nắm bắt kiến thức, hiểu được vấn đề và góp phần phát triển tư duy. Trong giải pháp này, tác giả đã thiết kế mô hình gồm tấm pin năng lượng mặt trời kết hợp với quạt gió để cung cấp điện năng cho một trang trại.

Tính mới, tính sáng tạo

Thiết kế mô hình như thế, thực ra không mới về mặt ý tưởng, tuy nhiên tác giả đã có những suy nghĩ sáng tạo phù hợp với trình độ của một học sinh bậc tiểu học như sau:

          - Tác giả đã kết hợp hai dạng năng lượng không tái tạo là quang năng của mặt trời và năng lượng gió để tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên.

          - Mô hình có đầu tư, có tính toán thiết kế, có các thông số về thiết bị. Tuy là mô hình nhưng đã vận hành tốt, mô phỏng được hoạt động thực tế.

          - Tác giả có đầu tư, gia công từ những vật liệu dễ tìm, thể hiện sự tâm huyết đối với giải pháp.

Hiệu quả

Đối với cá nhân, mô hình đã thể hiện tác giả có khả năng sáng tạo, khả năng vận dụng, có năng lực về kỹ thuật tổng hợp.

Đối với việc học tập, mô hình có thể sử dụng làm phương tiện dạy học trong việc học tập các chủ đề về năng lượng ở bậc tiểu học như Vật chất và năng lượng (lớp 4 và lớp 5).

Khả năng áp dụng

Mô hình có khả năng ứng dụng trong học tập và trong giảng dạy, giúp các em hiểu hơn về việc ứng dụng năng lượng thiên nhiên vào cuộc sống và ý thức bảo vệ môi trường.

Mô hình còn có thể sử dụng làm đồ chơi để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho trẻ em.

 

Tin liên quan