LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (METRICS LEARNING) NHẰM ĐIỂM DANH HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

Danh mục: Hội thi sáng tạo kỹ thuật Ngày đăng: 13 tháng 12 năm 2021

Tóm tắt giải pháp

Tác giả đã xây dựng một giải pháp nhằm nhận diện khuôn mặt để điểm danh học sinh ra vào trường học.

Tính mới, tính sáng tạo

Việc nhận dạng khuôn mặt không mới so với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, tuy nhiên tác giả đã xậy dựng một giải pháp nhận dạng khuôn mặt bằng các thiết bị đơn giản, dễ tìm là một điểm sáng tạo. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng là một điểm mới của đề tài.

Hiệu quả

Tác giả đã tiến hành lắp ráp, thực nghiệm và đã có những kết quả ban đầu (đạt độ chính xác từ 65% đến 82%).

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn nhiều hạn chế:

- Chưa chỉ ra khả năng nhận dạng một lúc tối đa bao nhiêu khuôn mặt.

- Chưa nói rõ khoảng cách từ camera đến khuôn mặt là bao nhiêu thì thiết bị mới hoạt động.

- Chưa nói rõ độ nghiêng của mặt là bao nhiêu thì thiết bị còn có thể nhận dạng được.

Do đó, đề tài mới chỉ có hiệu quả trong nghiên cứu, cần hoàn thiện thêm để đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và xã hội.

Khả năng áp dụng

Mô hình có khả năng ứng dụng trong phạm vi của lớp, khối, trường.

 

Tin liên quan