LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Chữ thập đỏ

Danh mục: Hội Chữ thập đỏ Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                         HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 03 Hoàng Diệu - P.5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại trụ sở: 0263.3822414
Chủ tịch: Trần Đăng Vĩnh

 

Tin liên quan