LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ V – Khóa VIII

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam Ngày đăng: 24 tháng 8 năm 2022

Ngày 22/8/2022, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ V, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; cùng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

                                Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, hội nghị hôm nay với rất nhiều nội dung quan trọng cần thảo luận và mong Đoàn chủ tịch đưa nhiều ý kiến đóng góp, với những vấn đề sau: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022; Kiện toàn nhân sự Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phân công thành viên Đoàn Chủ tịch phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các cụm, khối thi đua; Kế hoạch số 515/KH-LHHVN ngày 26/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tờ trình của Thường trực Đoàn Chủ tịch về kiện toàn nhân sự Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; Trình bày Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022; Tờ trình của Thường trực Đoàn Chủ tịch xin ý kiến giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trình bày Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, trong thời gian qua toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nhiều công việc đề ra.

Đồng chí Chiến cho biết thêm, nhằm phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh hơn nữa, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo TW, Đảng đoàn Quốc hội triển khai tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phối hợp với một số hội thành viên tổ chức Hội thảo để đóng góp ý kiến về tiếp tục thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW về việc đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo.

Nghiên cứu, đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 48-QĐ/TW về phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng liên quan. Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác của Đảng đoàn tới làm việc với Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận giám sát đối với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam của Uỷ ban Kiểm tra TW, Kết luận kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Công an. Xây dựng báo cáo và tổ chức buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Nội vụ chủ trì làm việc với LHHVN. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát một số hội thành viên, một số đơn vị KH&CN trực thuộc.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023) vào tháng 3 năm 2023.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện một số quy chế, quy định của LHHVN như: Quy định thành lập, quản lý giải thể tổ chức KH&CN trực thuộc; Quy chế đối ngoại; Quy chế quản lý viện trợ; Quy chế phối hợp quản lý báo chí; Quy chế làm việc của Cơ quan TW Liên hiệp Hội Việt Nam, Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo TW tổ chức làm việc với các cơ quan báo chí, chủ quản báo chí trong hệ thống nhằm quán triệt, định hướng, thực hiện nghiêm yêu cầu về quy hoạch và phát triển báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, nhất là việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ;  thực hiện đúng tính chất tạp chí nghiên cứu chuyên sâu, chuyên ngành; quán triệt việc chấp hành kỷ luật thông tin; việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo chí.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các hội thành viên: công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua - khen thưởng, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động hợp tác quốc tế.

Hỗ trợ các hội thành viên, tổ chức trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Truyền thông và Phổ biến kiến thức đúng tiến độ của năm 2022.

Tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình Tòa nhà trụ sở mới của Liên hiệp Hội Việt Nam tại Lô D20, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội để chuẩn bị nghiệm thu, nhận bàn giao công trình và đưa vào sử dụng trong năm 2022.

                                           Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày tờ trình của Thường trực Đoàn Chủ tịch về kiện toàn nhân sự Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; Tờ trình của Thường trực Đoàn Chủ tịch xin ý kiến giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất và nhất trí miễn nhiệm Ủy viên Đoàn chủ tịch đối với ông Lê Duy Tiến, nguyên Phó Tổng thư ký kiếm Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Liên hiệp Hội Việt Nam đã nghỉ hưu.

Miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Trung ương đối với bà Hoàng Minh Ngọc, nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội thành phố Hải Phòng; Miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Trung ương đối với ông Đặng Mạnh Hùng, nguyên Phó tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống.

Bãi nhiệm Ủy viên Hội đồng Trung ương đối với bà Ngụy Thị Khanh, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh.

Ông Bùi Thanh Tùng – Chủ tịch Liên hiệp Hội thành phố Hải Phòng đã được bầu bổ sung vào Hội đồng Trung ương khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng nhất trí giới thiệu ông Phạm Ngọc Linh bầu bổ sung Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                             Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung trên, tuy nhiên các đại biểu cũng đồng ý thống nhất về các báo cáo mà Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày tại hội nghị. Ngoài ra, các đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ này, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên nên chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ việc củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

HT

(Nguồn: https://vusta.vn/)

 

Tin liên quan