LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
31 tháng 12 năm 2021

Giải pháp Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (DEEP LEARNING) nhằm hỗ...

Tác giả: Trần Quang Vĩnh Chánh. Giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 (2020-2021)[Chi tiết]

24 tháng 12 năm 2021

Giải pháp Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng vây tam...

Tác giả: Giang Thị Thanh. Giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 (2020-2021)[Chi tiết]

17 tháng 12 năm 2021

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẠCH MỞ RỘNG CHO BỘ VI XỬ LÝ MICROBIT HỖ...

Tác giả: Nguyễn Tấn Phong. Giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 (2020-2021).[Chi tiết]

13 tháng 12 năm 2021

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (METRICS LEARNING) NHẰM...

Tác giả: Trần Quang Vĩnh Chánh. Giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 (2020-2021).[Chi tiết]

« 1 2 »