LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
24 tháng 12 năm 2021

Giải pháp Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng vây tam...

Tác giả: Giang Thị Thanh. Giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 (2020-2021)[Chi tiết]

17 tháng 12 năm 2021

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẠCH MỞ RỘNG CHO BỘ VI XỬ LÝ MICROBIT HỖ...

Tác giả: Nguyễn Tấn Phong. Giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 (2020-2021).[Chi tiết]

13 tháng 12 năm 2021

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (METRICS LEARNING) NHẰM...

Tác giả: Trần Quang Vĩnh Chánh. Giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 (2020-2021).[Chi tiết]

08 tháng 12 năm 2021

Trao thưởng cho 24 giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng...

Sáng ngày 7/12/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (thường trực Ban Tổ chức Hội thi) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 (2020 -...[Chi tiết]

« 1 2 »