LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18 năm 2022

Danh mục: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Ngày đăng: 06 tháng 4 năm 2022

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18 năm 2022

Thông tinh chi tiết tại đây: Kế hoạch Cuôc thi lần thứ 18

Tin liên quan