LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023)

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 08 tháng 8 năm 2022

 

Theo kế hoạch số 515, ngày 26/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nội dung

Tin liên quan