LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng làm việc với Trường Cao đẳng Đà Lạt

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 21 tháng 4 năm 2023

Chiều 20/4, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc cùng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đà Lạt nhằm củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức; phối hợp cùng tổ chức các hoạt động chuyên môn.

Hiện nay, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng có 39 tổ chức thành viên với hơn 10 ngàn cán bộ, hội viên hoạt động trên các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế, xây dựng… Hàng năm, các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội xây dựng kế hoạch và bám sát kế hoạch hoạt động đề ra, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong 39 tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội Lâm Đồng, Trường Cao Đẳng nghề Đà Lạt tham gia thành viên năm 2011, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tham gia thành viên năm 2012. Cuối năm 2022, theo chủ trương của tỉnh, 3 trường cao đẳng trên địa thành phố Đà Lạt là Trường Cao Đẳng nghề Đà Lạt, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Lâm Đồng sát nhập thành Trường Cao đẳng Đà Lạt. Từ tiền đề đó, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu nhà Trường, đề nghị Trường tiếp tục tham gia thành viên của Liên hiệp Hội Lâm Đồng với tên gọi mới là Trường Cao đẳng Đà Lạt. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Lâm Đồng cũng đề nghị Trường tiếp tục tham gia các hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng như: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng; tham gia hoạt động tư vấn, phản biện cũng như cung cấp danh sách các chuyên gia, nhà khoa học của trường phục vụ cho các hoạt động chung của Liên hiệp Hội Lâm Đồng…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Linh Bảo – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tham gia thành viên của Liên hiệp Hội Lâm Đồng, tiếp tục phối hợp thực hiện các hoạt động do Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổ chức và cũng mong rằng, Liên hiệp Hội Lâm Đồng cũng đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, hỗ trợ nhà trường trong việc tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, tham gia dự thi các hội thi do Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổ chức.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đà Lạt cũng đã báo cáo tình hình của Trường sau khi thực hiện việc sát nhập, những thuận lợi cũng như những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, giảng viên của Trường. Đặc biệt, sẽ vận động các phòng khoa giảng viên, sinh viên, học sinh của trường  có những nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến nổi bật tham gia Hội thi, Cuộc thi do Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổ chức.

Xuân Huyền

 

Tin liên quan