LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Danh mục: Tin hoạt động Ngày đăng: 28 tháng 12 năm 2023

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

Ngày 27/12/2023, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm S – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và hơn 70 đại biểu là các ủy viên Ban Chấp hành, đại diện các tổ chức thành viên và các chuyên gia, nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là dịp để đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh gặp gỡ, giao lưu, đề xuất những giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các hoạt động của Liên hiệp Hội, những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh chủ trì Hội nghị

Năm 2023, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đem lại những kết quả nhất định. Tại hội nghị, ông Thái Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã báo cáo những kết quả đã đạt được năm 2023 trên các lĩnh vực công tác: củng cố Ban Chấp hành, phát triển thêm 02 tổ chức thành viên mới; củng cố, phát triển lực lượng các chuyên gia, nhà khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, tư vấn phản biện; tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 (2022-2023) với 39 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19 năm 2023 với 68 giải pháp đạt giải cấp tỉnh và 02 giải pháp đạt giải toàn quốc; tổ chức 02 hội thảo tư vấn: “Thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nước sinh hoạt tại các vùng dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” và “Thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng”; thực hiện Đề tài khoa học “Phục hồi, phát triển và chuyển giao cây cà phê chè Moka có năng suất, chất lượng cao cho bà con dân tộc thiểu số xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng”; tham gia Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam…

Phong trào thi đua lao động sáng tạo gắn với hoạt động chuyên môn cũng được quan tâm, phát huy. Năm 2023, với những thành tích nổi bật, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 29 tác giả, đồng tác giả của các giải pháp đạt giải cao; khen thưởng cho 07 tổ chức, 06 cá nhân thực hiện tốt việc tổ chức, tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Bên cạnh đó, với những thành tích đạt được, Liên hiệp các Hội KH&KKT tỉnh đã được Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng.

Các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội xây dựng kế hoạch và bám sát kế hoạch hoạt động đề ra, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức như: thông qua tài liệu bồi dưỡng, sách chuyên khảo, hội thảo, các đề tài cơ sở để phổ biến kiến thức; thực hiện hàng trăm đề tài khoa học cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở; công bố gần 200 công bố trên các tạp chí quốc tế và trong nước; tham gia các Hội đồng chuyên môn như Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh, tham gia các Hội đồng thi tuyển ý tưởng quy hoạch, thi tuyển kiến trúc các công trình lớn, quan trọng của tỉnh; cử các chuyên gia trên lĩnh vực xây dựng dân dụng – công nghiệp, xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình thủy lợi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; tham gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ và các đề tài khoa học công nghệ, tham gia giám định  mẫu vật về động vật và thực vật trong các vụ án săn bắt động vật và chặt phá rừng…

Các đại biểu đã đánh giá cao hoạt động tham mưu, hoạt động tư vấn phản biện của Liên hiệp Hội, những ý kiến, đề xuất của đội ngũ trí thức đã được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và vận dụng vào thực tế địa phương như: những giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông ở Đà Lạt; đánh giá những tác động của việc sản xuất rau, hoa trong nhà màng, nhà kính đến môi trường, khí hậu và cảnh quan, môi trường thành phố Đà Lạt…Các đại biểu đã  đề xuất một số nhiệm vụ đang được người dân và xã hội quan tâm như: thực trạng ô nhiễm đất và  nước trong các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và các công trình cấp nước sinh hoạt từ nguồn nước mặt và nước ngầm; Đánh giá hàm lượng khoa học trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025; Đánh giá sản phẩm du lịch Đà Lạt theo hướng phát triển du lịch chất lượng cao; Các giải pháp đồng bộ bảo vệ và tái tạo rừng; những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng …

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm S đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội cũng như đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian tới, Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: tham mưu thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đáp ứng nhu cầu của địa phương; đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo kỹ thuật thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, kết nối chặt chẽ giữa các thành phần trong hệ sinh thái, thúc đẩy đổi mới sáng tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh hình thành và phát triển (1994-2024); phối hợp tổ chức Hội thảo “Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam” do Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (VIFOTECH) tổ chức tạo Đà Lạt…

Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Liên hiệp Hội Lâm Đồng tiếp tục duy trì các mối quan hệ, hợp tác với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh công tác tham mưu với UBND tỉnh và các ngành nhằm tăng cường hoạt động của Liên hiệp Hội về công tác tập hợp trí thức, về xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội, về tổ chức hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Lâm Đồng; Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; triển khai các hoạt động chuyên môn của mình như: tập hợp, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; triển khai tốt hoạt động sáng tạo kỹ thuật; góp ý các quy định, quy chế. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những năm tiếp theo.

Xuân Huyền

Tin liên quan