LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Nâng cao hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam

Danh mục: Tư vấn phản biện Ngày đăng: 24 tháng 8 năm 2023

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Đài tiếng nói Việt Nam có buổi phỏng vấn với TS Lê Công Lương – Phó tổng thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp Hội Việt Nam và GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí, ĐBQH, Thành viên Ủy ban xã hội của Quốc hội với chủ đề “Làm gì để nâng cao hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam?”.

Nhiều năm qua, nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội được các chuyên gia, nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam và các hội ngành liên quan chú trọng triển khai thực hiện. Các kết quả từ hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy, không chỉ đáp ứng nhu cầu của xã hội mà còn góp phần to lớn giúp Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố tham khảo, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.

Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã tập hợp được nhiều chuyên gia giỏi về chuyên môn và tâm huyết, sẵn sàng gia tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sáchcủa Đảng và Nhà nước, các kế hoạch, chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội...

Tại buổi phỏng vấn, các nhà khoa học đã khẳng định, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đòi hỏi một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá thông tin, nhiệm vụ đặt ra theo các góc độ khác nhau, nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải chặt chẽ, logic, đầy đủ các cơ sở, sâu sắc và công tâm. Do đó, hoạt động tư vấn,phản biện và giám định xã hội cần có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, có tâm - có tầm trong các lĩnh vực KHCN tham gia vào các Hội đồng tư vấn phản biện.

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng. Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức”.

Chính vì vậy mà thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có những chính sách, giải pháp để thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức, phục vụ cho sự phát triển của kinh tế xã hội đất nước cũng như triển khai các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tại buổi đối thoại trực tiếp, các vị khách mời đã trao đổi, chia sẻ cởi mở về hoạt động tư vấn, phản biện, cũng như đề xuất những giải pháp để nâng nao hơn nữa vai trò của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức Việt Nam trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo như chia sẻ của các khách mời, thời gian tới, nhất là khi đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cần tiếp tục được đẩy mạnh, nhận diện đúng vai trò và tầm quan trọng.

HT

(Nguồn: https://vusta.vn/)

 

Tin liên quan