LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
21 tháng 8 năm 2023

Ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ phát triển nấm dược...

Việc hợp tác, chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm dược liệu với các đối tác có tâm huyết và tiềm lực nhằm nhân rộng mô hình sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, để bất cứ người Việt Nam nào cũng có cơ hội sử dụng các loại...[Chi tiết]

18 tháng 8 năm 2023

Tăng tốc phát triển công nghệ sinh học từ Nghị quyết 36

Nghị quyết số 36-NQ/TW đặt mục tiêu tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh; công nghiệp sinh học đóng góp 10-15% vào GDP... Mục tiêu mà...[Chi tiết]

15 tháng 8 năm 2023

Tiến sĩ Việt phát triển chân sinh học cho người tàn tật

Chân sinh học do nhóm nghiên cứu của TS Trần Minh (28 tuổi) phát triển chỉ nặng 3 kg, giúp bệnh nhân bị cụt chi đi lại thoải mái như bình thường.[Chi tiết]

11 tháng 8 năm 2023

Nông dân hưởng lợi nhờ NPK Cà Mau công nghệ mới

Dòng phân bón NPK Cà Mau công nghệ Polyphosphate của PVCFC giúp cây trồng dễ hấp thu chất dinh dưỡng, người trồng tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »