LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
02 tháng 10 năm 2023

Khát vọng từ hạt macca

Một hợp tác xã (HTX) non trẻ, chuyên sâu vào trồng - chế biến - tiêu thụ hạt maccadamia, thứ cây đang bén rễ trên vùng cao nguyên Di Linh. Với khát vọng vào tương lai của thứ hạt đặc sản này, HTX đã tìm ra những lối đi riêng, dựa trên...[Chi tiết]

29 tháng 9 năm 2023

Xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu ở vùng nông thôn mới

Theo Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH, bắt đầu từ tháng 12/2024, cà phê sản xuất không gây mất rừng trên thế giới mới được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Với sản phẩm cà phê Song Vũ ở xã nông thôn mới Xuân...[Chi tiết]

25 tháng 9 năm 2023

Triển khai các giải pháp xây dựng giao thông thông minh

Đề án Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngành Giao thông Lâm Đồng được giao chủ trì triển khai một số giải pháp về giao thông thông minh trên nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố...[Chi tiết]

22 tháng 9 năm 2023

2 vùng sinh thái phát triển dược liệu ở Di Linh

Với khoảng 84.000 ha diện tích rừng và 67.000 ha đất canh tác nông nghiệp phân bố theo các tiểu vùng khí hậu đặc trưng, huyện Di Linh xác định đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển các chủng loại dược liệu giá trị cao,...[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »