LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
18 tháng 9 năm 2023

Ngành Nông nghiệp với 3 nhóm giải pháp tăng trưởng

Trong 3 năm cùng lúc triển khai 3 nhóm giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và phát triển chuỗi nông sản an toàn, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã cơ bản đạt các mức tăng trưởng theo mục...[Chi tiết]

15 tháng 9 năm 2023

Tà Nung: Từng bước lưu giữ và phát triển văn hóa đồng bào...

Không gian văn hóa ẩm thực Bon Tơr Nun từ ý tưởng đến đầu tư xây dựng đều hướng vào các yếu tố văn hóa bản địa trên địa bàn xã Tà Nung (TP Đà Lạt). Qua đó không chỉ trở thành điểm đến cho khách du lịch mà còn là nơi để...[Chi tiết]

13 tháng 9 năm 2023

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công...

Ngày 13/9, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo thực hiện lộ trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.[Chi tiết]

12 tháng 9 năm 2023

Vững kinh tế từ giống cây trồng mới, chất lượng cao

Tăng cường đưa các loại giống cây trồng mới, chất lượng cao vào sản xuất theo hướng công nghệ cao, năng suất và phù hợp với nhu cầu thị trường là cách mà xã Ninh Loan, đang tích cực triển khai có hiệu quả.[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »