LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
13 tháng 9 năm 2023

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công...

Ngày 13/9, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo thực hiện lộ trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.[Chi tiết]

12 tháng 9 năm 2023

Vững kinh tế từ giống cây trồng mới, chất lượng cao

Tăng cường đưa các loại giống cây trồng mới, chất lượng cao vào sản xuất theo hướng công nghệ cao, năng suất và phù hợp với nhu cầu thị trường là cách mà xã Ninh Loan, đang tích cực triển khai có hiệu quả.[Chi tiết]

11 tháng 9 năm 2023

Triển vọng cà phê hữu cơ

Thị trường cà phê hữu cơ huyện Di Linh dự kiến sẽ dần sôi động khi có thêm nhiều người dân thực hiện canh tác cà phê hữu cơ nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.[Chi tiết]

08 tháng 9 năm 2023

Vườn cam cara đầu dòng trong nhà kính

Cam cara, thứ cam nổi tiếng với hương vị chua - ngọt đậm đà, với màu ruột đỏ đặc trưng là sản vật danh tiếng của đất Lâm Đồng. Và khá đặc biệt, cây cam cara được trồng trong nhà lưới đã mang lại năng suất và chất lượng...[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »