LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
28 tháng 8 năm 2023

Trồng xà lách làm sản phẩm OCOP

Giữa vùng rau thương phẩm ven sông Đa Nhim, nhiều sản phẩm đã được xây dựng trở thành sản phẩm OCOP, mang lại hiệu quả cho người trồng và một “chứng chỉ” an toàn cho người sử dụng. Hai loại xà lách nổi danh Đơn Dương vừa...[Chi tiết]

25 tháng 8 năm 2023

Phát triển nông nghiệp theo hướng thông minh ở Đơn Dương

Triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh từ năm 2019 đến nay, huyện Đơn Dương đã đạt những kết quả đáng kể thông qua giải pháp phù hợp từng vùng sản xuất...[Chi tiết]

24 tháng 8 năm 2023

Khoa học công nghệ ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng...

Khoa học và công nghệ luôn là chìa khóa giúp doanh nghiệp gia tăng sức cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và chuyển mình mạnh mẽ.[Chi tiết]

22 tháng 8 năm 2023

Trồng nấm đông cô không cần nước

Nấm, một loại thực phẩm phổ biến, được thị trường Việt ưa chuộng, sử dụng rộng rãi trong bữa ăn hàng ngày là một sản phẩm nông nghiệp quan trọng. Ở vùng sâu Tà Hine, một doanh nghiệp với cái tên rất đẹp - Ngọc Bích đang cho...[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »