LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Quyết định 453/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

Danh mục: Văn bản tỉnh Ngày đăng: 25 tháng 3 năm 2021
Số/Ký hiệu
453/QĐ-UBND
Ngày
08/3/2023
Người ký
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S
Trích yếu
Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lâm Đồng
Cơ quan
UBND tỉnh Lâm Đồng
Phân loại
Văn bản của tỉnh
Lĩnh vực
Văn bản tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Toàn văn nội dung

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

Tệp đính kèm

 

Tin liên quan