LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Quyết định công nhận danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022"

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 13 tháng 5 năm 2022

 

Theo quyết số 354/QĐ-LHHVN, ngày 09/05/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Nội dung quyết định

Tin liên quan