LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Quyết định, Thể lệ, Hướng dẫn thuyết minh giải pháp dự thi, Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18 năm 2022

Danh mục: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Ngày đăng: 06 tháng 4 năm 2022

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định, Thể lệ, Hướng dẫn thuyết minh giải pháp dự thi, Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18 năm 2022 

Thông tin chi tiết tại đây

Quyết định, Thể lệ cuộc thi 2022

Hướng dẫn thuyết minh

Phiếu đăng ký

Tin liên quan