LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 20 năm 2024

Sáng ngày 9 tháng 4, tại huyện Lạc Dương, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 20 năm 2024 (Cuộc thi). Hội nghị...