LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19 năm 2023

Danh mục: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Ngày đăng: 03 tháng 3 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 774/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19 năm 2023 (Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo tổ chức Cuộc thi đến tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo, đơn vị trường học, các tổ chức đoàn, hội, đội trong toàn tỉnh có những giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật tham gia dự thi.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ nay đến hết ngày 30/5/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, số 02A Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt. Điện thoại: 0263 3521668 - 3533247. E- mail: lienhiephoilamdong@gmail.com, website: http://lienhiephoilamdong.org.vn

Rất mong các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học, các tổ chức đoàn, hội, đội và thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi.

Thông tin chi tiết tại đây:

- Kế hoạch Cuộc thi 2023.

- Quyết định, Thể lệ Cuộc thi 2023

- Mẫu báo cáo thuyết minh.

- Phiếu đăng ký dự thi.

Tin liên quan