LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo Triển khai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 20 năm 2024

Danh mục: Thôngbáo Ngày đăng: 23 tháng 2 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 558/KH-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 20 năm 2024; Ban Tổ chức Cuộc thi thu nhận hồ sơ tham gia dự thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử http://sangtaokhoahoc.lamdong.gov.vn/ từ nay đến hết ngày 20/6/2024.

Thông tin chi tiết tại đây

- Kế hoạch Cuộc thi 2024.

- Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi 2024.

- Mẫu báo cáo thuyết minh.

- Phiếu đăng ký dự thi.

Tin liên quan