LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo số 78/BTC về việc kéo dài thời gian thu nhận hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18 năm 2021

Danh mục: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Ngày đăng: 19 tháng 5 năm 2022

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng ban hành Thông báo số 78/BTC  về việc kéo dài thời gian thu nhận hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ  tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18 năm 2021.

Thông tin chi tiết tại đây

Thông báo số 78/BTC

Tin liên quan