LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo triển khai tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 (2024-2025)

Danh mục: Thôngbáo Ngày đăng: 29 tháng 5 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 25/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 (2024-2025); Ban Tổ chức Hội thi thu nhận hồ sơ tham gia dự thi từ nay đến hết ngày 20/7/2025.

Thông tin chi tiết tại đây

- Kế hoạch Hội thi lần thứ 12.

- Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi lần thứ 12.

- Mẫu báo cáo thuyết minh.

- Phiếu đăng ký dự thi.

 
Tin liên quan