LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
02 tháng 11 năm 2021

Yên Bái: Phát triển cây thuốc nam góp phần phát triển kinh tế -...

Sáng 28/10, với sự tài trợ của Phái đoàn liên minh Châu âu tại Việt Nam về việc thực hiện Dự án Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên...[Chi tiết]

20 tháng 10 năm 2021

Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số...

Ngày 15/10/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện, góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.[Chi tiết]

15 tháng 10 năm 2021

Sơn La: Đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Ngày 12/10/ 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La tổ chức Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.[Chi tiết]

15 tháng 10 năm 2021

Hà Tĩnh: Tham mưu tỉnh ban hành đề án tôn vinh trí thức

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh (Liên hiệp hội) vừa tham mưu, xây dựng để UBND tỉnh ban hành đề án xét chọn, tôn vinh trí thức, đây là cơ sở để Hà Tĩnh động viên, khuyến khích trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng tỉnh...[Chi tiết]

« 1 2 3 4 »