LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
14 tháng 11 năm 2023

Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia Cuộc thi...

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023” do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức và được Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh triển khai theo Công văn...[Chi tiết]

18 tháng 9 năm 2023

Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng nước sinh hoạt tại...

Sáng 14/9, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật (KH-KT) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo “Thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt tại các vùng dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.[Chi tiết]

04 tháng 7 năm 2023

Hội thảo khoa học “Thực trạng và đề xuất các giải pháp...

Ngày 30/6/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...[Chi tiết]

19 tháng 5 năm 2023

Tọa đàm khoa học “Trí thức khoa học công nghệ với sự phát...

Chiều 18/5, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi Tọa đàm “Trí thức khoa học công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng”[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »