LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
19 tháng 5 năm 2023

Thăm các tổ chức khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo...

Nhân Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5, chiều 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức đi thăm 02 tổ chức khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo, là các tổ chức thành...[Chi tiết]

17 tháng 5 năm 2023

''Mái nhà chung'' của đội ngũ trí thức khoa học và công...

Trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vững vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ngay từ khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ...[Chi tiết]

11 tháng 5 năm 2023

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng phát...

Chiều ngày 10/5/2023, Chi bộ cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng. [Chi tiết]

21 tháng 4 năm 2023

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng làm việc với Trường...

Chiều 20/4, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc cùng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đà Lạt nhằm củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức; phối hợp cùng tổ chức các hoạt động chuyên môn. [Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »