LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
27 tháng 12 năm 2021

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần...

Ngày 25/12/2021, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Viêt Nam tổ chức trực tiếp và trực tuyến cuộc họp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 3 - khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chủ trì của đồng chí...[Chi tiết]

29 tháng 11 năm 2021

Hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý báo...

Ngày 26/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý báo chí” [Chi tiết]

19 tháng 11 năm 2021

Phát huy vai trò hoạt động tư vấn, phản biện và giám định...

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tổng kết hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2021 của Liên hiệp Hội Việt Nam”. [Chi tiết]

19 tháng 11 năm 2021

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VUSTA và KOFST

Ngày 18/11, tại Hà Nội, TSKH. Phan Xuân Dũng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Ngài Lee Woo IL, Chủ tịch Liên đoàn Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KOFST) đã ký kết Biên bản...[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »