LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
02 tháng 11 năm 2021

Đổi mới và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2021.[Chi tiết]

29 tháng 10 năm 2021

Tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế cho các tổ...

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trực tiếp và trực tuyến Hội thảo Tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp...[Chi tiết]

29 tháng 10 năm 2021

Tọa đàm Tình hình thế giới & khu vực và tác động tới Việt...

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Tọa đàm Tình hình thế giới & khu vực và tác động tới Việt Nam.[Chi tiết]

22 tháng 10 năm 2021

Kĩ năng tìm, viết và công bố sự thật trong hoạt động báo chí

Ngày 21/10 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Tập huấn “Kĩ năng tìm, viết và công bố sự thật trong hoạt động báo chí” cho phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí trong hệ thống LHHVN tại Hà Nội và...[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »