LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
29 tháng 7 năm 2021

Liên hiệp Hội Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động...

Sáng 22/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam long trọng tổ chức Lễ truy tặng, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Độc lập hạng Ba cho các cá nhân thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.[Chi tiết]

22 tháng 9 năm 2021

Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn...

Ngày 15/9, Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’ do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 62 điểm cầu...[Chi tiết]

20 tháng 9 năm 2021

Tổng kết công tác tổ chức Hội nghị Trí thức Khoa học & công...

Sáng 20/9, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức cuộc họp tổng kết công tác tổ chức Hội nghị Trí thức Khoa học & công nghệ Việt Nam triển khai Nghị quyết XIII của Đảng vừa diễn ra ngày 15/9 tại Hà Nội[Chi tiết]

19 tháng 8 năm 2021

Bài phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân...

Bài phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam[Chi tiết]

« 2 3 4 5 6 »