LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Gặp mặt đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (Liên hiệp Hội) tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức, nhà khoa học với sự tham dự của PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Tiến -...

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 4/8/2023, tại trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam đã diễn ra buổi làm việc giữa Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp Hội Việt Nam.

Sáng tạo Khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội

Ngày 10/8, tại Hà Giang, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ thúc...