LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 28/7/2022, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thành Được – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận, các ủy viên Ban Chấp hành và đại diện...

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 2 ngày 27 và 28.12.2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang (Liên hiệp Hội Hà Giang) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2021 -2026).