LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Trao tặng công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế cho gia đình nông dân nghèo tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương

Ngày 22/11, tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng gồm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxi tỉnh,...

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 4/8/2023, tại trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam đã diễn ra buổi làm việc giữa Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp Hội Việt Nam.

Sáng tạo Khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội

Ngày 10/8, tại Hà Giang, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ thúc...