LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Triển khai các giải pháp xây dựng giao thông thông minh

Danh mục: Phổ biến kiến thức Ngày đăng: 25 tháng 9 năm 2023

Đề án Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngành Giao thông Lâm Đồng được giao chủ trì triển khai một số giải pháp về giao thông thông minh trên nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh đang được xây dựng và thiết lập. 

                                                     Hệ thống đèn tín hiệu, camera giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt

Theo đó, có 6 giải pháp về giao thông thông minh sở được giao triển khai thực hiện bao gồm: Ứng dụng cung cấp thông tin cho người dân và du khách; giải pháp quản lý và điều khiển giao thông; giải pháp bãi đỗ xe thông minh; giải pháp vé điện tử thông minh; hệ thống quản lý vận tải hành khách công cộng áp dụng cho xe buýt và cảnh báo kẹt xe ở các thời điểm mật độ xe cao và dự kiến lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Để thực hiện các nhiệm vụ này, thời gian qua, ngành đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cũng như phần việc để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xây dựng Phương án tổng thể trong lĩnh vực giao thông bao gồm khung giải pháp giao thông thông minh, hạ tầng cơ sở dữ liệu, phương pháp tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung, các nhóm giải pháp ứng dụng, dự kiến lộ trình tổng thể, nhu cầu và nguồn lực kinh phí đầu tư. 

Sở Giao thông Vận tải đã tổng hợp đề xuất nhu cầu vốn bố trí đầu tư thực hiện các giải pháp ứng dụng giao thông thông minh thuộc nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng gồm xây dựng Trung tâm điều hành giao thông khoảng 7 tỷ, xây dựng hệ thống ứng dụng và chi phí vận hành hàng năm khoảng 23 tỷ đồng. 

Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án Chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đề án đã đề xuất các dự án tổ chức và điều khiển giao thông như xây dựng thí điểm Trung tâm Điều hành giao thông đô thị thông minh TP Đà Lạt; Thí điểm ứng dụng giao thông thông minh trong tổ chức và quản lý giao thông (tích hợp camera, thiết bị giám sát giao thông, kết nối nút giao lắp đặt đèn tín hiệu với Trung tâm Điều hành giao thông thông minh, tổ chức làn đường linh động trên đèo Prenn, quản lý sự cố giao thông); Phát triển ứng dụng hỗ trợ đi lại tích hợp (TravelOne Dalat)… để các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai và huy động các nguồn lực để thực hiện. Ngành cũng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, UBND TP Đà Lạt, Công an tỉnh triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, camera giao thông trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, tất cả các đơn vị vận tải cũng đã thực hiện vé và hóa đơn điện tử theo đúng quy định. Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thanh toán nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt, chống thất thu thuế... Sở Giao thông vận tải cũng đang thực hiện xây dựng hệ thống thông minh phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt. Phối hợp và làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông hoàn thiện Phương án đề xuất về mô hình ứng dụng giao thông thông minh. 

Thời gian tới đây, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP Đà Lạt, Công an tỉnh trong việc tích hợp dữ liệu quản lý ngành; thống nhất kế hoạch, lộ trình, danh mục dự án ưu tiên về ứng dụng giao thông thông minh thuộc phạm vi Đề án Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh và Đề án Chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; trong đó, tập trung nội dung Xây dựng hệ thống tích hợp, quản lý camera an ninh kết hợp xử phạt giao thông được giao Công an tỉnh chủ trì và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố… và phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và triển khai hệ thống thông minh phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt.

NGUYÊN THI 

(Nguồn: https://baolamdong.vn/)

 

Tin liên quan