LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa

Danh mục: Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa Ngày đăng: 29 tháng 7 năm 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOAI TÂY, RAU VÀ HOA

Địa chỉ: đường Hồ Xuân Hương, phường 12 – Đà Lạt
Điện thoại: 02633.831.529; email: 
tung.ctp@hcm.vnn.vn

- Năm thành lập: 1978
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Bộ NN&PTNT;
- Tổng số cán bộ KHCN: 35 người; Số hội viên: 35 hội viên
- Giám đốc: Nguyễn Thế Nhuận                          ĐT: 0904852166
- Phó Gám đốc: Võ Thụy Diễm Linh                    ĐT:

Tin liên quan