LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng

Danh mục: Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng Ngày đăng: 29 tháng 7 năm 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 16 Ngô Quyền  - Phường 6 - Thành phố Đà Lạt;
Điện thoại: 02633.822.153; E-mail: 
caodangytelamdong@gmail.com

- Năm thành lập: 2009;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Bộ Giáo dục - Đào tạo;
- Tổng số CBCC,VC hoặc hội viên: 79 người;
- Hiệu trưởng: GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ                               ĐT: 0918413813
- Phó Hiệu trưởng: BSCKII Đoàn Thị Quỳnh Như                     ĐT: 02633.816.523
- Phó Hiệu trưởng: BSCKI Trần Thanh Định                             ĐT: 02633.813.333

Tin liên quan