LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội thảo khoa học “Thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng”

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 04 tháng 7 năm 2023

Ngày 30/6/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng” tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Di Linh.

                    Đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội thảo

Chủ trì hội thảo có các đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Dơ Woang Ya Gương - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh. Dự hội thảo có 60 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các viện, trường, các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học, các trí thức là người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nhân tố cơ bản, có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Trong những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách trực tiếp liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện, vì vậy chất lượng nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng ngày càng nâng cao, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tại hội thảo, có 6 tham luận được trình bày là: “Thực trạng và kiến nghị, đề xuất phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” (Đồng chí Dơ Woang Ya Gương – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh); “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Di Linh” (Đồng chí Phạm Hồng Ngoại – Trưởng phòng Nội vụ, UBND huyện Di Linh); “Suy ngẫm về một số giải pháp nhằm kiến tạo, phát triển, sử dụng, phát huy nguồn nhân lực từ cộng đồng cac dân tộc nguòi bản địa ở Lâm Đồng phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động của địa phương” (Đồng chí Nguyễn Mộng Sinh – Chủ nhiệm CLB KH&CN Đà Lạt); “Một số giải pháp về việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” (Đồng chí Bùi Thanh Long – Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); “Nhận thức người dân về cơ hội và nhu cầu đi học của trẻ em dân tộc Cơ ho và H’mông tại huyện Đam Rông” (Đồng chí Đào Thị Hiếu – Giảng viên Trường Đại học Đà Lạt).

                                                                                                   Toàn cảnh hội thảo

Đại biểu dự hội thảo đã tập trung thảo luận về các vấn đề cơ bản như: nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo bậc tiểu học cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách thi tuyển công chức, viên chức cho đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề phát triển văn hóa, thể dục thể thao cho dồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một quá trình lâu dài và có nhiều khó khăn, thách thức; đây là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu cần tập trung thực hiện nhằm tạo nền tảng vững chắc cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển một cách bền vững. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là sự phấn đấu tự vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ trí thức đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Tin liên quan