LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 29 tháng 7 năm 2022

Ngày 28/7/2022, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thành Được – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận, các ủy viên Ban Chấp hành và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung một số nội dung chính như: sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, chuẩn bị một số nội dung Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2025; củng cố, kiện toàn ủy viên Ban Chấp hành và các tổ chức thành viên.

6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp Hội đã luôn bám sát kế hoạch hoạt động đã đề ra, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt được những kết quả nổi bật như: giới thiệu 01 trí thức tiêu biểu của Liên hiệp Hội Lâm Đồng để Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam tặng danh hiệu “ Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022”; tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 18 năm 2022 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 (2022-2023); tổ chức Hội thảo khoa học “ Giáo dục, xây dựng nhân cách công dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” và Hội thảo " Thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh viêc tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng"; thăm và tặng quà các tổ chức, cá nhân nhà khoa học nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2022; tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu của tỉnh năm 2022;.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ; tổ chức Hội thảo "Thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Lâm Đồng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI"; tổ chức Hội nghị Tổng kết trao giải Cuộc thi Sáng tạo Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 18 năm 2022; tuyên truyền Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 (2022-2023); thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ do Liên hiệp Hội Việt Nam giao; tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng khóa V, nhiệm kỳ 2017-2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiết – Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Bảo Lộc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Đề án nhân sự Ban chấp hành Liên hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2017-2025; Ban Chấp hành đã thống nhất bổ sung 03 ủy viên Ban Chấp hành và kết nạp Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng là hội thành viên của Liên hiệp Hội…

Bích Hằng

 

 

 

 

 

Tin liên quan