LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thăm hỏi, tặng quà các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 16 tháng 5 năm 2022

Ngày 18/6/2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (số 29/2013/QH13). Tại điều 7 của Luật đã quy định lấy ngày 18/5 hằng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngày 18/5/1963 đã đi vào lịch sử của ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam, của Hội phổ biến Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam  và vinh dự trở thành ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) hàng năm được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Năm 2014 là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ công bố Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, từ đó đến nay, hàng năm Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tổ chức những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày KH&CN như: tổ chức gặp mặt giao lưu, chia sẻ những thành quả hoạt động khoa học và công nghệ; tôn vinh các nhà khoa học; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu của khoa học công nghệ, các chủ trương, chính sách mới về khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng…

Năm 2022, nhân Ngày Khoa học Công Nghệ Việt Nam 18/5, ngày 16/5, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Lâm Đồng và Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức đi thăm các tổ chức khoa học và công nghệ thành viên, là các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và các nhà khoa học, trí thức tiêu biểu đã có nhiều đóng góp  cho sự phát triển của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ địa phương. 

 Dẫn đầu đoàn ông Phan Văn Phấn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm Đồng, ông Đỗ Minh Ngọc - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các phó chủ tịch cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của Liên hiệp Hội, của Sở. 

Đoàn đã đến thăm 2 đơn vị giáo dục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ là Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Trung tâm Ứng dụng Khoa học & Công nghệ Lâm Đồng. Tại các đơn vị, đoàn đã được nghe những thành tựu quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đưa khoa học và công nghệ về vùng sâu vùng xa phục vụ phát triển nông dân, nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà 2 nhà khoa học có nhiều cống hiến cho khoa học công nghệ và xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh là ông Trần Hà Anh – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân và ông Nguyễn Bạn – Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng khóa I (1994 - 1999). 

Sau khi được nghe các nhà khoa học chia sẻ những khó khăn những ngày đầu xây dựng Liên hiệp Hội, những đóng góp xây dựng ngành khoa học công nghệ của tỉnh và cuộc sống riêng sau khi nghỉ hưu, lãnh đạo ngành khoa học và công nghệ đã động viên, khích lệ các nhà khoa học tiếp tục đóng góp tích cực cho hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh và của đất nước. Lãnh đạo Sở và Hội mong muốn các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vì nhiệm vụ phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững của Lâm Đồng; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, có nhiều sáng kiến, giải pháp, sáng tạo đáp ứng yêu cầu đặt ra của thực tiễn cuộc sống.

Trước đó, trong chuỗi sự kiện các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, ngày 10/5, Liên hiệp các Hội KH&KT tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng nhân cách công dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban ngành, các nhà sư phạm và đặc biệt là các bậc phụ huynh trên địa bàn tỉnh.

 

                                       Thăm ông Trần Hà Anh – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân.

                                                          Thăm ông Nguyễn Bạn - Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,

                                 Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng khóa I (1994 - 1999).

                                   

                                                                      Thăm Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

                             

                                                                  Thăm Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng.

                                                  

Xuân Huyền

 

Tin liên quan