LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Tọa đàm khoa học “Trí thức khoa học công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng”

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 19 tháng 5 năm 2023

Chiều 18/5, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi Tọa đàm “Trí thức khoa học công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng”, chủ trì buổi tọa đàm có các đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Ngọc – Phó Giám đốc Sở KH&CN Lâm Đồng. Về dự buổi tọa đàm có hơn 60 chuyên gia, nhà khoa học đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng.

Đội ngũ trí thức làm công tác lãnh đạo, quản lý phát huy tốt tri thức được đào tạo, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, là nòng cốt trong hoạch định, lãnh đạo thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Những thành tựu đạt được trong thời gian qua là công sức của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp to lớn, quan trọng của đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội KH&KT là một trong những tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tỉnh.

Bên cạnh đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cho sự phát triển kinh tế xã – hội của các cơ quan, đơn vị, Tọa đàm đã có 07 ý kiến phát biểu, trao đổi thảo luận tập trung trên các nhóm vấn đề như: Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Trí thức khoa học công nghệ ngành hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế, y tế địa phương; Trí thức khoa học công nghệ với công tác an ninh, quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng; Thực trạng – Giải pháp thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng trao đổi, thảo luận về các vấn đề như: đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực lưu trú du lịch tại thành phố Đà Lạt; giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu câu hội nhập và phát triển bền vững; phát triển ngành “du lịch trị liệu”…

                                     PGS. TS Nguyễn Mộng Sinh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ KH&CN Đà Lạt phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, thời gian qua, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã luôn tích cực làm cầu nối, gắn hoạt động sáng tạo từ đội ngũ trí thức của mình với sự phát triển của địa phương; đã có những đóng góp hiệu quả vào yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thời gian tới, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, phải thật sự là cầu nối giữa đội ngũ trí thức với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; là tổ chức tập hợp sức mạnh và trí tuệ của đội ngũ trí thức để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề lớn trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển địa phương; phản biện, giám định các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo… để cung cấp các luận cứ khoa học, nâng cao chất lượng các đề án trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Các đề xuất của đội ngũ trí thức sẽ được Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng tổng hợp, phát triển thành nhiệm cụ thể, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện.

Xuân Huyền

 

Tin liên quan