LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 17 tháng 4 năm 2023

Chiều ngày 14/4/2023, Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở khoá III nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Phấn, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng và toàn thể đoàn viên công đoàn.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

                      Đồng chí Trần Minh Châu – Chủ tịch CĐCS Cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ đoàn viên Công đoàn Liên hiệp Hội ngày càng trưởng thành hơn về trình độ, năng lực công tác; có nhiều đổi mới sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được tăng cường, góp phần xây dựng và ổn định mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan; vận động các gia đình đoàn viên sống theo pháp luật, tôn trọng các giá trị đạo đức, nếp sống văn minh; chú trọng công tác xã hội từ thiện, chăm lo người nghèo, an sinh xã hội, tổ chức khen thưởng cũng như thăm hỏi, hiếu hỉ người thân đoàn viên trong cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phan Văn Phấn, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội, trên cơ sở đó hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đồng chí cũng đề nghị, nhiệm kỳ mới cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đoàn viên công đoàn; nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phan Văn Phấn – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ III như: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; tham gia quản lý, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua, chú trọng và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, triệt để tiết kiệm tiếp thu và sử dụng có hiệu quả công nghệ kỹ thuật tiên tiến; tăng cường các biện pháp, áp dụng hình thức tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên tham gia học tập chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể;.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Huyền được Ban Chấp hành khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 01 đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

                       Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028

Dịp này Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng đã tặng giấy khen cho 03 đoàn viên đã có nhiều thành tích trong hoạt động của Công đoàn cơ sở cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng khoá II, nhiệm kỳ 2017-2022./.

Bích Hằng

 

Tin liên quan